Picture
Mga pangunahing lider ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM, sa ginanap na Founding Assembly noong Setyembre 1, 2012 sa Barangay Pag-asa, Bansud, Oriental. Mindoro.
27 Setyembre 2012

Makabuluhang pagbati sa lahat ng group members at mamamayan ng Bansud.

Umaabot na sa halos dalawang libo (2,000) ang kasapian ng RPM (Reporma Para sa Mamamayan) sa kasalukuyan. Rapido ang ekspansiyon ng RPM, na mayroong chapter sa bawat barangay ng Bansud. Eksponensiyal ang paglaki ng kasapian sa loob lamang ng 27 days, mula nang ilunsad ang RPM noong Setyembre 1, 2012.

Madali at mabilis na niyakap ng mga mamamayan ang RPM blang isang kilusan ng mamamayan para sa kinakailangangsocial and political reform for better governance”.

Matatandaan at alam ng bawat lider at mamamayan, na desperadong tinangka ni Morada at kanyang mga sunod-sunurang na tauhan, para maghasik ng ibat-ibang anyo ng pananakot at pagbabanta sa bawat lider sa bawat barangay na kinausap at inimbitahan ni Roy Mudanza para sa plano ng huli na ilunsad ang leaders’ consultative meeting noong Setyembre 1, 2012, sa Barangay Pag-asa, Bansud. Sa katunayan, noong gabi bago ilunsad ang miting ay pinagba-bato pa ng mga tauhan ni Morada ang bubungan ng venue ng miting, para malikha ng epekto ng terror.
Picture
Inaasahan noong ni Roy Mudanza na aabot lamang sa humigit kumulang tatlumpong (30) lider ang makakadalo sa naturang miting dulot ng mga panggigipit ni Morada sa mga lider.

Subalit umabot sa isang daan (100) ang dumalo. Dinaluhan ito ng mga lider mula sa lahat ng 13 barangay ng Bansud. Dumagsa ang dumalo mula sa hanay ng mga taong simbahan, pastor, negosyante, guro at iba pang propesyunal, mga dating kapitan at kagawad ng Barangay, konsehal ng bayan, lider kabataan, kababaihan at mga lider ng mga kapatid na Mangyan. Dumalo din ang mga elders mula sa malalaking angkan ng Bansud. Kabilang din sa dumalo at nakiisa ang kasalukuyang Bokal, Butch Soller - dating mayor ng Bansud na may tatlong termino.

Malinaw na nanaig ang pagnanais ng mga lider na dumalo laban sa mga pananakot ni Morada at kanyang mga tauhan. Tugon nila ito sa dakilang hamon sa mga tulad nilang morally upright Bansudeno para sa pangangailangan ng reporma at makabuluhang pagbabagong pampulitika at maka-mamamayang pamamahala sa bayan ng Bansud.

Hangad ng mamamayan ng Bansud ang reporma at pulitika ng pagbabago!

BAGONG PULITIKA kontra sa LUMANG PULITIKA

Tignan natin ang malaking pagkakaiba ng Bagong Pulitika sa Lumang Pulitika.

Sa Bagong Pulitika


Ang balangkas (framework) ng bagong pulitika ay paghahangad na baguhin at paunlarin ang sistema at prosesong pampulitika - di lamang sa pagpapalit ng mayor o namumuno sa pamahalaan.

Ang RPM ay kumakatawan sa mga aspirasyon ng mamamayan para isulong at isakatuparan ang isang tunay na bagong pulitika – pulitika ng pagbabago:

1. Pulitikang nakabase sa prinsipyo at mga isyu ng mamamayan, hindi sa popularidad ng indibidwal at pamumudmod ng pabuya sa botante;

2. Pulitika ng pananagutan sa bayan at serbisyo publiko, hindi ng pansariling kapakanan at pangangamkam sa kaban ng bayan;

3. Pulitikang nagtataguyod sa good governance – transparency, accountability and people’s participation; at

4. Pulitikang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa sambayanan, hindi ng panlilinlang at hungkag na pangako ng mga tradisyunal na pulitiko.

Alinsunod sa bagong pulitika, ang RPM ay itinataguyod ang mga sumusunod:


Ang PRINSIPYONG dapat laging ipauna ang interes at kapakanan ng sambayanan.

Ang PLATAPORMA  ng pagbabagong panlipunan na tumutugon sa mga suliranin ng bayan – gubyernong puno ng katiwalian at kurapsiyon.

Ang ALTERNATIBONG tunay na bagong pulitika ng prinsipyo, isyu, serbisyo at pagsasakapangyarihan ng sambayanan.

Sa Lumang Pulitika o Traditional Politics (Trapo)

Samantala, ang balangkas (framework) ng lumang pulitika o traditional politics (trapo) ay nakabatay sa preserbasyong ng kasalukuyang pampulitikang kaayusan (status quo), na malayang naisasagawa ang lahat ng klase ng kurapsiyon at anomalya, kubli man o harapan.

Ang tradisyunal na pulitika ay laging kontra sa mga pagbabago. Ang motibo nito ay itaguyod ang makitid na interes ng kanyang pampulitikang pangkat o paksiyon, mulat na kumokontra sa mga popular na reporma na isinusulong ng mga mamamayan katulad ng tunay na reporma sa lupa, desenteng sahod at serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at iba pa.

Sa pulitika ng trapo, ang mga pangako ay laging napapako. Walang seryosong plataporma at ang alam lamang ay mga artipisyal na pagbabago.

Ang lumang pulitika ay isang bulok at inaagnas na tipo ng pulitika.

RPM – BEHIKULO SA REPORMA AT PAGBABAGO


Mahal natin ang bayan ng Bansud. Hindi na dapat ipagpaliban ang nais nating  reporma at tunay na pagbabago.

Nais nating putulin at wakasan ang kasalukuyang lokal na administarsyon na kilala sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Nais natin ang hustisya para sa mga biktima ng "extrajudicial killings" na umaabot na sa 12 di-lutas kaso.  

Nais natin ang makabuluhang pagbabago sa kasalukuyang pampulitikang sistemang kinakikitaan ng malawakang kahirapan, kawalan ng hustisya, pulitika ng pangungurakot, at kultura ng pagkamakasarili.

Ang
mga Bansudeño, ay para sa reporma at pagbabago!

Sumapi sa RPM: Mag-organisa, Mag-mulat at Magpakilos!

Wakasan na ang pulitika ng trapo!

Nais natin ay pulitika ng pagbabago!


Tungo
sa Tagumpay,

RPM Secretariat and Friends of Roy Mudanza

 
Picture
Umaabot na sa anim(6) na taon sa poder ang kasalukuyang Meyor ng Bansud. Subalit ang mandato at minimithing repormang pampulitika at pang-ekonomiya para sa mamamayan ay walang naisasagawa – bokya! Utak trapo at lubhang atrasado ang kaisipan ng kasalukuyang Meyor. Nananatiling “lip service” lamang ang antas ng pagpapatupad nito sa “participatory governance”.

PARTICIPATORY GOVERNANCE

Batay sa Local Government Code of 1991, tampok ang ilang demokratikong reporma sa governance. Mula sa labis na sentralisadong kontrol ng gubyernong nasyunal sa mga usapin ng “governance”, niluwagan ito at inilatag ang debolusyon – higit na otonomiya sa lokal at pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa mga Local Government Units o LGU hanggang antas barangay.

Kasabay nito’y nalikha din ang isang anyo ng demokratikong mekanismo – ang “Development Council” at nabuksan ang puwang para sa mas malawak at direktang partisipasyon ng mamamayan sa pamamagitan ng mga People’s Organizations (POs) at Non-Governmental Organizations (NGO) sa pagsisikap ng pag-gogubyerno.
  
Nililinaw din sa Local Government Code ang papel ng mga People’s Organizations (Pos) at Non-governmental Organizations (NGOs) bilang partner ng mga LGUs sa lokalidad. Subalit hindi komportable ang kasalukuyang Meyor sa diwa at praktika ng participatory governance.

Local Development Council

Tampok na mekanismong ipinag-uutos ng Local Government Code ay ang pagbubuo ng “Development Council” sa bawat barangay, lunsod/munisipyo at probinsiya sa buong bansa. Ang mga ideya, panukala at aspirasyon ng mga mamamayan ay mapapadaloy at makakamit lamang sa pamamagitan ng ganitong demokratikong mekanismo. Ganito ang sinasabi ng batas:

“SEC. 106. Local Development Councils. - (a) Each local government unit shall have a comprehensive multisectoral development plan to be initiated by its development council and approved by its sanggunian. For this purpose, the development council at the provincial city, municipal, or barangay level, shall assist the corresponding sanggunian in setting the direction of economic and social development, and coordinating development efforts within its territorial jurisdiction.”

Bogus na Development Council sa Bandud - Dito sa bayan ng Bansud, hindi nauunawaan ng kasalukuyang Meyor ang mga pampulitikang konsepto at prinsipyo ng people’s participation at good governance. Unang-una, hanggang sa kasalukuyan ay hindi nito ginagawa ang tungkulin na ipalaganap ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng massive information and education drive sa mga organisasyon at mamamayan.
   
Sa kasalukuyan ay walang umiiral na tunay at seryosong development council dito sa Bansud. Ang umiiral ay isang BOGUS AT WALANG SILBING development council. Nararapat lamang itong buwagin agad at itayo ang isang tunay na demokratikong development council kung saan ay tunay na kinakatawan ng mamamayan.

REPORMA PARA SA MAMAMAYAN


Isang hamon sa mga aspiranteng kandidato - mga enlightened political leaders sa ating bayan na itaguyod at isabuhay ang tunay na diwa ng people’s participation sa local governance.

Nararapat ipaloob ng mga aspiranteng kandidato sa kanilang plataporma-de-gobyerno ang mga kinakailangang  pampulitikang reporma at pagbabago sa para sa mamamayan ng Bansud, mula sa bulok na paraan ng kasalukuyang trapo sa munisipyo.
   
Para tunay at seryosong maisulong ang interes ng mamamayan, nararapat itakwil ng mamamayan ang mga trapo at mailuklok ang mga pro-people oriented political leaders sa 2013, para bigyang daan ang pagbubuo ng isang tunay na    development council alinsunod sa konsepto, prinsipyo at proseso ng people’s participation at good governance.

Kalabisan na ang isa pang termino ng kasalukuyang Meyor ng Bansud na atrasado ang pag-iisip at pananaw sa pulitika at pamumuno. Isulong ang pulitika ng pagbabago! #
 


 
"Old politics is identified with traditional parties and politicians - thus traditional politics or TRAPO, new politics is identified more with people’s organizations, alliances and non-governmental organizations. New politics is also politics of change"
The new politics developed out of “pressure tactics”, a term coined during the height of the anti-dictatorship movement by Jose W. Diokno to refer to “mass actions and other peaceful means of protest intended to exert organized popular might or influence not only on Marcos but also those around him”.

An illustrative approach in defining new politics is to contrast it with old politics. The basic orientation of new politics developed by the Movement for New Politics clearly showed the wide gulf of difference between old and new politics. While old politics is purely electoral, new politics combined both electoral and non-electoral pressure politics in the form of struggle. The former works for a change in leaders while the latter extends it to changing the system. The former promotes the interest of a few elite, while the latter promotes the interest of the majority. Old politics is identified with traditional parties and politicians - thus traditional politics or TRAPO, new politics is identified more with people’s organizations, alliances and non-governmental organizations. New politics is also politics of change.

We also distinguishes between ”old electoral” and ”new electoral politics”. It warns against simplistic contrast (e.g. personalities vs. program or power vs. cause) and argues that new electoral politics combines power and principle, personality and program with the stress on principle and program.

The politics of TRAPO has always been against genuine change.  Because it is driven by narrow interests, it is consistently opposed to popular reforms espoused by the poor and marginalized people such as land reform, decent wages and basic social services. The old and trapo politics, promises are bound to be broken unless elected leaders begin to walk the talk by reforming the political system, initiating transparency, accountability and people’s participation in governance, among other basic reforms.

We remain victims of a rotten social and political system continuously perpetuated by the trapos. But there is hope; it is in us, the people - in our unity and collective action.

It’s time to make a change in Bansud!
 
Picture
"Mahal natin ang Bansud. Umaapaw ang pagnanais ng mga mamamayan ngayon para sa kagyat na pagbabago"- Roy P. Mudanza

BANSUD, Oriental Mindoro - Sabik na dinaluhan ng mga lider mula sa labing-tatlong Barangay ng Bansud, ang ginanap na Founding Assembly ng Reporma Para sa Mamamayan (RPM). Ginanap ito noong Setyembre 1, 2012, sa National High-way, Barangay Pag-asa, Bansud. Ang makasaysayang inisyatibang ito ay pinangunahan ni Roy P. Mudanza, isang progresibong lider-sibiko mula sa Barangay Pag-asa. Katuwang dito ni Mudanza si Doms S. Caramoan, isang matagumpay na negosyante mula sa Barangay Malo. Lubos din ang pakiki-isa dito ni Bokal Butch Soller at iba pang lider sa Bansud.

Reporma at Pagbabago


        Ang tema ng Founding Assembly ay “Reporma at tunay na  pagbabago sa Bansud”. ”Dahil sa kawalan ng isang komprehensibong pampulitika at pang-ekonomiyang programa ang kasalukuyan Meyor, sinubukan kong kunsulathin ang mga lider ng Bansud”, deklarasyon ni Mudanza. “Humigit-kumulang mga tatlumpong piling lider lamang ang aking panimulang kinausap at inimbitahan para sa leaders’ assembly na ito, subalit nakakatuwang umabot sa halos isang-daang lider ang nagsipagdalo”, dagdag pa ni Mudanza.” Labis ang  aking kaligayahan sapagkat ang pagdagsa ng mga lider dito, ay patunay  lamang ng kanilang seryoso, matapang at matatag na paninindigan para baguhin ang atrasadong administrasyon ni Morada—ito ay sa kabila ng istilong bandidong pananakot at panggigipit ng mga tuta ni Meyor sa kanila”, dugtong pa ni Mudanza. “Mahal natin ang Bansud. Umaapaw ang pagnanais ng mga mamamayan ngayon para sa mga kagyat na reporma at tunay na pagbabago”, pagbubukas ni Mudanza sa kanyang pagtalakay sa mga isyu at kagyat na reporma. 

Adyenda ng Mamamayan

        Tinalakay ni Mudanza ang walong puntong reporma na kinakailanagn sa Bansud. Tinawag itong “Adyenda ng mamamayan para sa reporma at pagbabago” . Kabilang sa reporma ang: 1) Tunay na reporma sa lupa para sa magsasaka; 2) Reporma sa mabuting pamamahala o good governance; 3) People empowerment; 4) Tunay na serbisyong panlipunan; 5) Reporma sa kabuhayan; 6) Proteksiyon sa kalikasan; 7) Mutwal na respeto at kooperasyon sa mga kapatid na Mangyan; at 8) Kontra-droga at kriminalidad.  Sa katulad ding pahayag, kumpiyansang ideneklara ni  Doms S. Caramoan na, “dahil sa pagsasanib at pagkakaisa ng mga lider at mamamayan dito ngayon, maituturing na ito na ang simula ng proseso para  makamit ang kinakailangang reporma at tunay na pagbabago para sa mamamayan ng Bansud”.
     Pagkatapos ng ginawang open forum, matibay nang nagkaisa ang mga dumalo para sa pagtatatag ng isang kilusang bayan at tinawag itong ”Reporma Para sa Mamamayan”. Tinagurian na din ng mga dumalong lider si Roy P. Mudanza bilang bagong Mayor at si Doms S. Caramoan bilang bagong Vice Mayor ng Bansud. # 


local politics, good governance, transparency, accountability, people's participation, political reform, reform politics, bansud, oriental mindoro