"Kunin ang bawat pagkakataon at panahon para ilantad, tutulan at labanan ang pagha-hariharian ng Morada Gang na kilala sa katiwalian, karahasan, kriminalidad at pag-abuso sa kapangyarihan sa bayan ng Bansud, Silangang Mindoro"
Picture
Tapos na ang halalang 2013, subalit di pa tapos ang laban para sa pagbabago. Determinado tayo sa nais nating pagbabago para sa kagalingan ng mga Bansudeño – may eleksiyon man o wala.

Kunin ang bawat pagkakataon at panahon para ilantad, tutulan at labanan ang pagha-hariharian ng Morada Gang na kilala sa katiwalian, karahasan, kriminalidad at pag-abuso sa kapangyarihan sa bayan ng Bansud, Silangang Mindoro.

Itaguyod natin ang Pulitika ng Pagbabago at tunay na paglilingkod sa mamamayan. Bagong Pulitika ang tamang landas tungo sa tunay na pagbabago. Pulitikang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa mamamayan, hindi ng panlilinlang, pananakot, karahasan at paurong na pamumuno.

Malinaw ang hangad nating mga mamamayan. Pulitika ng pagbabago ang sigaw nating mga Bansudeño.

Ang pulitika ng pagbabago ang ating alternatibo tungo sa pagkakamit ng isang tunay na mabuting pamamahala.

Sa balangkas lamang ng bagong pulitika maaaring maipatupad ang isang tunay na bukas at demokratikong pamahalaan.

Kailanman ay imposibleng maganap ang tunay na pagbabago sa balangakas ng tradisyunal na politika o trapo.

Suriin natin ang magkabaliktad na paraan ng pamumuno at pamamahala ng bagong pulitika sa isang banda at trapo sa kabilang banda.

SA BAGONG PULITIKA


Ang balangkas (framework) ng bagong pulitika ay paghahangad na baguhin ang luma at bulok na sistema at prosesong pampulitika.

Sa pamamagitan ng bagong pulitika, itataguyod natin ang mga sumusunod – panahon man ng eleksiyon o hindi:

1. Pulitikang nakabase sa prinsipyo at mga isyu ng mamamayan, hindi sa panlilinlang at paghahasik ng karahasan sa mamamayan;

2. Pulitika ng pananagutan sa bayan, integridad at serbisyo publiko, hindi ng pansariling kapakanan at pangangamkam sa kaban ng bayan;

3. Pulitikang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa mamamayan, hindi ng panghahati, pananakot at karahasan; at

4. Pulitikang nagtataguyod sa mabuting pamamahala.

Ang mga lider/mamamayan at sistema ng Bagong Pulitika lamang ang mayroong kakayahan at determinasyon para ipatupad ang tunay na good governance. Bagong pulitika lamang ang tamang landas para saTunay na Pagbabago!

SA LUMANG PULITIKA NG TRAPO


Samantala, ang balangkas ng traditional politics (trapo) ay nakabatay sa preserbasyong ng kasalukuyang bulok na pampulitikang kaayusan (status quo). Sapagkat sa ganitong sistema lamang sila malayang maisasagawa ang lahat ng klase ng kurapsiyon at anomalya, kubli man o harapan.

Ang trapo, tulad ni Morada, ay laging kontra sa tunay na pagbabago. Hanggang sa mga pakitang-taong proyekto lamang ang kaya nitong gampanan.

Ang motibo nito ay itaguyod ang makitid na interes ng kanyang pampulitikang pangkat o gang, mulat na kumokontra sa mga popular na reporma na isinusulong ng mga mamamayan.

Ang trapo ay itinuturing ang poder ng kapangyarihan bilang isang empresa at negosyo, na pinapatakbo ng mga kamag-anak at pamilya nito – ang mga pangako ay laging napapako.

Walang seryosong plataporma at ang alam lamang ay gumawa ng mga pasiklab na proyekto at artipisyal na pagbabago.

Ang trapo ay TUTOL sa tunay na diwa ng transparency, accountability at people’s participation. Ang kanilang talumpati at pahayag hinggil sa good governance ay isang malaking buladas at panlilinlang lamang sa publiko.

Ang TRAPO, tulad ng pulitika ni Morada ay isang luma, bulok at inaagnas na tipo ng pulitika – PATULOY ANG LABAN, dapat natin itong itakwil at wakasan!Leave a Reply.


local politics, good governance, transparency, accountability, people's participation, political reform, reform politics, bansud, oriental mindoro