Picture
Umaabot na sa anim(6) na taon sa poder ang kasalukuyang Meyor ng Bansud. Subalit ang mandato at minimithing repormang pampulitika at pang-ekonomiya para sa mamamayan ay walang naisasagawa – bokya! Utak trapo at lubhang atrasado ang kaisipan ng kasalukuyang Meyor. Nananatiling “lip service” lamang ang antas ng pagpapatupad nito sa “participatory governance”.

PARTICIPATORY GOVERNANCE

Batay sa Local Government Code of 1991, tampok ang ilang demokratikong reporma sa governance. Mula sa labis na sentralisadong kontrol ng gubyernong nasyunal sa mga usapin ng “governance”, niluwagan ito at inilatag ang debolusyon – higit na otonomiya sa lokal at pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa mga Local Government Units o LGU hanggang antas barangay.

Kasabay nito’y nalikha din ang isang anyo ng demokratikong mekanismo – ang “Development Council” at nabuksan ang puwang para sa mas malawak at direktang partisipasyon ng mamamayan sa pamamagitan ng mga People’s Organizations (POs) at Non-Governmental Organizations (NGO) sa pagsisikap ng pag-gogubyerno.
  
Nililinaw din sa Local Government Code ang papel ng mga People’s Organizations (Pos) at Non-governmental Organizations (NGOs) bilang partner ng mga LGUs sa lokalidad. Subalit hindi komportable ang kasalukuyang Meyor sa diwa at praktika ng participatory governance.

Local Development Council

Tampok na mekanismong ipinag-uutos ng Local Government Code ay ang pagbubuo ng “Development Council” sa bawat barangay, lunsod/munisipyo at probinsiya sa buong bansa. Ang mga ideya, panukala at aspirasyon ng mga mamamayan ay mapapadaloy at makakamit lamang sa pamamagitan ng ganitong demokratikong mekanismo. Ganito ang sinasabi ng batas:

“SEC. 106. Local Development Councils. - (a) Each local government unit shall have a comprehensive multisectoral development plan to be initiated by its development council and approved by its sanggunian. For this purpose, the development council at the provincial city, municipal, or barangay level, shall assist the corresponding sanggunian in setting the direction of economic and social development, and coordinating development efforts within its territorial jurisdiction.”

Bogus na Development Council sa Bandud - Dito sa bayan ng Bansud, hindi nauunawaan ng kasalukuyang Meyor ang mga pampulitikang konsepto at prinsipyo ng people’s participation at good governance. Unang-una, hanggang sa kasalukuyan ay hindi nito ginagawa ang tungkulin na ipalaganap ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng massive information and education drive sa mga organisasyon at mamamayan.
   
Sa kasalukuyan ay walang umiiral na tunay at seryosong development council dito sa Bansud. Ang umiiral ay isang BOGUS AT WALANG SILBING development council. Nararapat lamang itong buwagin agad at itayo ang isang tunay na demokratikong development council kung saan ay tunay na kinakatawan ng mamamayan.

REPORMA PARA SA MAMAMAYAN


Isang hamon sa mga aspiranteng kandidato - mga enlightened political leaders sa ating bayan na itaguyod at isabuhay ang tunay na diwa ng people’s participation sa local governance.

Nararapat ipaloob ng mga aspiranteng kandidato sa kanilang plataporma-de-gobyerno ang mga kinakailangang  pampulitikang reporma at pagbabago sa para sa mamamayan ng Bansud, mula sa bulok na paraan ng kasalukuyang trapo sa munisipyo.
   
Para tunay at seryosong maisulong ang interes ng mamamayan, nararapat itakwil ng mamamayan ang mga trapo at mailuklok ang mga pro-people oriented political leaders sa 2013, para bigyang daan ang pagbubuo ng isang tunay na    development council alinsunod sa konsepto, prinsipyo at proseso ng people’s participation at good governance.

Kalabisan na ang isa pang termino ng kasalukuyang Meyor ng Bansud na atrasado ang pag-iisip at pananaw sa pulitika at pamumuno. Isulong ang pulitika ng pagbabago! #
 local politics, good governance, transparency, accountability, people's participation, political reform, reform politics, bansud, oriental mindoro