Picture
Mga pangunahing lider ng Reporma Para sa Mamamayan o RPM, sa ginanap na Founding Assembly noong Setyembre 1, 2012 sa Barangay Pag-asa, Bansud, Oriental. Mindoro.
27 Setyembre 2012

Makabuluhang pagbati sa lahat ng group members at mamamayan ng Bansud.

Umaabot na sa halos dalawang libo (2,000) ang kasapian ng RPM (Reporma Para sa Mamamayan) sa kasalukuyan. Rapido ang ekspansiyon ng RPM, na mayroong chapter sa bawat barangay ng Bansud. Eksponensiyal ang paglaki ng kasapian sa loob lamang ng 27 days, mula nang ilunsad ang RPM noong Setyembre 1, 2012.

Madali at mabilis na niyakap ng mga mamamayan ang RPM blang isang kilusan ng mamamayan para sa kinakailangangsocial and political reform for better governance”.

Matatandaan at alam ng bawat lider at mamamayan, na desperadong tinangka ni Morada at kanyang mga sunod-sunurang na tauhan, para maghasik ng ibat-ibang anyo ng pananakot at pagbabanta sa bawat lider sa bawat barangay na kinausap at inimbitahan ni Roy Mudanza para sa plano ng huli na ilunsad ang leaders’ consultative meeting noong Setyembre 1, 2012, sa Barangay Pag-asa, Bansud. Sa katunayan, noong gabi bago ilunsad ang miting ay pinagba-bato pa ng mga tauhan ni Morada ang bubungan ng venue ng miting, para malikha ng epekto ng terror.
Picture
Inaasahan noong ni Roy Mudanza na aabot lamang sa humigit kumulang tatlumpong (30) lider ang makakadalo sa naturang miting dulot ng mga panggigipit ni Morada sa mga lider.

Subalit umabot sa isang daan (100) ang dumalo. Dinaluhan ito ng mga lider mula sa lahat ng 13 barangay ng Bansud. Dumagsa ang dumalo mula sa hanay ng mga taong simbahan, pastor, negosyante, guro at iba pang propesyunal, mga dating kapitan at kagawad ng Barangay, konsehal ng bayan, lider kabataan, kababaihan at mga lider ng mga kapatid na Mangyan. Dumalo din ang mga elders mula sa malalaking angkan ng Bansud. Kabilang din sa dumalo at nakiisa ang kasalukuyang Bokal, Butch Soller - dating mayor ng Bansud na may tatlong termino.

Malinaw na nanaig ang pagnanais ng mga lider na dumalo laban sa mga pananakot ni Morada at kanyang mga tauhan. Tugon nila ito sa dakilang hamon sa mga tulad nilang morally upright Bansudeno para sa pangangailangan ng reporma at makabuluhang pagbabagong pampulitika at maka-mamamayang pamamahala sa bayan ng Bansud.

Hangad ng mamamayan ng Bansud ang reporma at pulitika ng pagbabago!

BAGONG PULITIKA kontra sa LUMANG PULITIKA

Tignan natin ang malaking pagkakaiba ng Bagong Pulitika sa Lumang Pulitika.

Sa Bagong Pulitika


Ang balangkas (framework) ng bagong pulitika ay paghahangad na baguhin at paunlarin ang sistema at prosesong pampulitika - di lamang sa pagpapalit ng mayor o namumuno sa pamahalaan.

Ang RPM ay kumakatawan sa mga aspirasyon ng mamamayan para isulong at isakatuparan ang isang tunay na bagong pulitika – pulitika ng pagbabago:

1. Pulitikang nakabase sa prinsipyo at mga isyu ng mamamayan, hindi sa popularidad ng indibidwal at pamumudmod ng pabuya sa botante;

2. Pulitika ng pananagutan sa bayan at serbisyo publiko, hindi ng pansariling kapakanan at pangangamkam sa kaban ng bayan;

3. Pulitikang nagtataguyod sa good governance – transparency, accountability and people’s participation; at

4. Pulitikang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa sambayanan, hindi ng panlilinlang at hungkag na pangako ng mga tradisyunal na pulitiko.

Alinsunod sa bagong pulitika, ang RPM ay itinataguyod ang mga sumusunod:


Ang PRINSIPYONG dapat laging ipauna ang interes at kapakanan ng sambayanan.

Ang PLATAPORMA  ng pagbabagong panlipunan na tumutugon sa mga suliranin ng bayan – gubyernong puno ng katiwalian at kurapsiyon.

Ang ALTERNATIBONG tunay na bagong pulitika ng prinsipyo, isyu, serbisyo at pagsasakapangyarihan ng sambayanan.

Sa Lumang Pulitika o Traditional Politics (Trapo)

Samantala, ang balangkas (framework) ng lumang pulitika o traditional politics (trapo) ay nakabatay sa preserbasyong ng kasalukuyang pampulitikang kaayusan (status quo), na malayang naisasagawa ang lahat ng klase ng kurapsiyon at anomalya, kubli man o harapan.

Ang tradisyunal na pulitika ay laging kontra sa mga pagbabago. Ang motibo nito ay itaguyod ang makitid na interes ng kanyang pampulitikang pangkat o paksiyon, mulat na kumokontra sa mga popular na reporma na isinusulong ng mga mamamayan katulad ng tunay na reporma sa lupa, desenteng sahod at serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at iba pa.

Sa pulitika ng trapo, ang mga pangako ay laging napapako. Walang seryosong plataporma at ang alam lamang ay mga artipisyal na pagbabago.

Ang lumang pulitika ay isang bulok at inaagnas na tipo ng pulitika.

RPM – BEHIKULO SA REPORMA AT PAGBABAGO


Mahal natin ang bayan ng Bansud. Hindi na dapat ipagpaliban ang nais nating  reporma at tunay na pagbabago.

Nais nating putulin at wakasan ang kasalukuyang lokal na administarsyon na kilala sa katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Nais natin ang hustisya para sa mga biktima ng "extrajudicial killings" na umaabot na sa 12 di-lutas kaso.  

Nais natin ang makabuluhang pagbabago sa kasalukuyang pampulitikang sistemang kinakikitaan ng malawakang kahirapan, kawalan ng hustisya, pulitika ng pangungurakot, at kultura ng pagkamakasarili.

Ang
mga Bansudeño, ay para sa reporma at pagbabago!

Sumapi sa RPM: Mag-organisa, Mag-mulat at Magpakilos!

Wakasan na ang pulitika ng trapo!

Nais natin ay pulitika ng pagbabago!


Tungo
sa Tagumpay,

RPM Secretariat and Friends of Roy Mudanza


local politics, good governance, transparency, accountability, people's participation, political reform, reform politics, bansud, oriental mindoro