Picture
PRUDENTE D. SOLLER, M.D.
Abril 25, 2013

MAHAL KONG MGA KABABAYAN, KASAMA AT KAIBIGAN,

            Tulad ng aking mahigpit na pakiusap at panawagan sa bawat pagkakataon ng aking pag-ikot at pagtatalumpati sa mga barangay, muli, sa aking bukas na liham na ito, ako ay nakikiusap at nananawagan sa inyong lahat.

            Tulungan natin at iboto sa Mayo 13 si Roy Mudanza bilang Meyor ng ating bayan, tungo sa direksiyon ng pagkakamit ng isang primera-klaseng bayan ng Bansud.

            Si Roy Mudanza, ay nagtapos ng Masters Degree in Public Administration (MPA). Nagtamo ng mga matataas na pambansang karangalan sa kanyang serbisyo bilang isang malinis at magiting na Police Inspector. Kabilang dito ang Dangal ng Bayan Award (outstanding merit in public service) na iginawad ng Civil Service Commission noong 2008. Tumanggap din ng karangalan bilang isa sa sampung Country’s Outstanding Policemen in Service (COPS) noong 2007, na iginawad sa kanya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Palasyo ng Malacañang. Nakatanggap din si Roy ng Special Award mula sa United States Department of Justice-Federal Bureau of Investigation (US-FBI).      

Matapat na Lingkod-Bayan

       Si Roy Mudanza higit sa lahat, ay isang matapat at progresibong lingkod-bayan. Mula pa noong siya ay naglilingkod bilang isang  opisyal ng pulis, at naging kaagapay natin sa pagtatanggol ng ating bayan laban sa mga NPA. Nang mga panahong iyon ang bayan natin ay nasa krisis, umiiral ang pangamba at takot sa puso ng mamamayan. Marami noon ang nangamatay, nagdulot ng lungkot at sakit ng kalooban. Nagkaisa tayo, hindi natin iniwan ang ating bayan. Pagkatapos nito sa ilalim ng pamumuno at paglilingkod ng inyong lingkod at ni Butch, at mga nagdaang punong bayan sa paggabay at sakripisyo ng mga taumbayan na marami na ang yumao, ang Barrio New Bansud na naging bayan na ang mga mamamayan ay nagkakaisa, nagmamahalan, na noon ay umiiral ang kapayapaan, katarungan, kalayaan at pagbibigay galang sa karapatang pantao. Taliwas na ito ngayon sa kasalukuyang administrasyon.

Naglipanang mamamatay-tao

            Kalabisan pang baybayin ko isa-isa ang mga nangyayari at patuloy na umiiral sa ating bayan. Maliwanag na talos ng lahat, maliban sa ilang naglilingkod sa pamahalaan na pilit nagbubulagbulagan, nagbibingi-bingihan at pilit at ipinagwawalang-bahala ang mga naglipanang mamamatay-tao at kriminal at hindi tamang paggamit sa kaban ng bayan na nagmula sa ating pawis at nangapal nating palad at balikat.

Pagpupugay sa mga naunang lingkod-bayan      

            Higit sa lahat ang panahon ng makulay na kasaysayan ng ating mahal na bayan mula pa sa mga mabuting halimbawa ng mga yumaong mga ama at ina at mga punong bayan. Nagpupugay tayo sa mga naunang lingkod-bayan kabilang sina Leon S. Mampusti, Felimon Salcedo, Alejandro Minay, Noel Averion, Paulino Dela Peña, Nicanor Matinig, Vicente de Guia, Benito Calingasan, Rogelio B. Misal, Jose Castillo. Ibat-ibang matapat na lingkod-bayan tulad nina Jardeliza, Lusterio, Minay, Lambot, Semilla, Justiniano, Mendoza, Suan, Closa, Madrid, Mijares, Mallorca, Montesa, Manato, Pantoja at mga naunang mga mamamayan nang ang New Bansud ay gubat pa. Hatid ko din ang katulad na pagpupugay sa mga hindi ko na naitala dito.

Mga bagong lingkod-bayan

            Huwag tayong magkakamali na bulagin ang ating pananaw sa pagpili ng bago at tamang lider na pagkakalooban natin ng karangalang punong bayan, pangalawang punong bayan at mga kagawad ng sangguniang bayan sa nalalapit na halalan 2013.

            Naranasan na natin ang anim na taong atrasadong paglilingkod ng kasalukuyang administrasyon. Paghambingin nating mabuti ang pagkatao at integridad ng humaharap sa atin na mga aspiranteng kandidato. Piliin natin ang mga lider na maka-masa ang plataporma.

Reporter ng Bayan

            Sikapin nating basahin ang mga makabuluhang isyu ng pahayagang Reporter at mga katulad pang babasahin. Na ang layunin ay ilantad at ipalaganap ang mga katotohanan at impormasyon na pilit ikinukubli ng kasalukuyang adminstrasyon. Ayaw nating magpalinlang. Kalakip sa mga babasahing ito ang kopya ng 8-point reform agenda ni Roy Mudanza at kanyang grupo. Ang 8 puntong reporma tungo sa progresibong Bansud ay inyong basahin, itago, paka-ingatan at ariin natin na isang sagradong bagay na kontrata ng Roy Mudanza Administration at ng mamamayan ng Bansud.                                                              
Mapanghati ang kasalukuyang Adminstrasyon

            Sa anim na taon ng pamumuno ng kasalukuyang meyor ay hindi ko kailanman naranasan at nadama ang paggalang at pagpapahiwatig sa kanyang mukha at kilos ang diwa ng pagkakasundo. Hinintay kong marinig mula sa kanya ito, “talo ka Ninong subalit nakalipas na iyon. Tulungan mo ako at magkabalikat tayong ipagpatuloy ang mga pangarap mo at mga naunang naglingkod at mga Bansudeño.” Hinihintay ko at inaasahan ang mga katagang ito ngunit mga taon na ang lumipas di ko nakamtan ito.

            Ang maimbita ay bagay na hindi ko naranasan, na noong ako ang Meyor sa tuwing may mahalagang okasyon, kabilang ang Anibersaryo ng Bansud, pista ng bayan sa karangalan ng Mahal na Patron Sto. Niño de Bansud, Araw ng Kalayaan, Rizal Day... ang mga naglingkod ay iniimbita at sinasariwa ang kanilang mga nagawa. Gaya ng Limampung (50) Ginintuang taon ng bayan na araw sana ng makabuluhang pagdiriwang at pagsasaya, pagbabalik-tanaw at pag-alala sa nakaraan at kasalukuyang tagumpay, kaunlaran na naabot na ng bayan at kanyang mamamayan. Okasyon din sana ito para mahikayat ang mga kababayan na nasa ibayong-dagat at ibang lugar ng bansa na bumalik sa tinubuang bayan.

            Sa halip ay ang napakasakit na alaala: ang paglalagay ng pamilya Soller ng isang malaking tarpolin ng pagbati, kung saan nakatala doon ang mga nagdaang punong bayan... pinabantayan hanggang madaling araw at ng aking bisitahin pagsikat ng araw ay wala na ito. Di naman ako gaanong nagulat pagkat bawat tarpolin ng Soller ay sinisira.

            Nagtagumpay ang kasalukuyang adminstrasyon, na itanim sa puso at diwa ng bawat Bansudeño ang takot at lagim. Tama na! Wakasan na natin ang administrasyong ito.

Meyor para sa mabuting pamamahala

            Hangad at hinihiling ko po sa inyo mga kababayan, ipagkaloob ninyo sa akin at sa ating bayan ang isang meyor na kasangga at kaisa sa mabuting pamamahala. Maging kaagapay at katulong natin na muling maibalik ang bayan na iniwan ng mga nakaraang meyor at ng mga Soller. Bayang nagkakaisa sa damdamin, nagmamahalan at pinaghaharian ng kalayaan at katarungan. Pagkalooban ninyo ako ng muling pagkakataon na makatulong sa mga hinaing ng ating mga kababayan sa pagbibigay ninyo ng Meyor na kasangga ko at kasangga nating lahat.

Picture
ROY MUDANZA

Roy Mudanza Para Meyor ang kailangan

            Bilang dating punong-bayan ng Bansud sa loob ng 18 taon, nasaksihan ko ang iba’t-ibang uri at pamamaraan ng pamumuno sa ating bayan. Kabaligtaran sa kasalukuyang administrasyon ang mga nagdaang pamamahala. Higit na makabubuti sa mga Bansudeño at sa susunod na henerasyon ang istilo ng pamumuno ni Roy Mudanza na gustong ihandog sa ating bayan at mamamayan. Taglay nito ang pro-people orientation and mission at sapat na kakayahan sa alternative governance.     

            Binibigyang buhay ni Roy Mudanza ang mga konsepto at prinsipyo ng mabuting pamamahala. Kabilang ang mga konsepto ng transparent governance, accountable governance at participatory governance. Ganito rin ang pinairal ng mga naunang lingkod-bayan.

            Kaisa ako at ng mamamayan sa mga kahanga-hangang konsepto ni Roy Mudanza sa pulitika ng pagbabago. Pulitikang nakabase sa prinsipyo, plataporma at mga isyu ng mamamayan. Pulitika ng pananagutan sa bayan, integridad at serbisyo publiko, hindi ng pansariling kapakanan at pangangamkam sa kaban ng bayan ng sinumang nais maglingkod.

            Ibinubukas ng nalalapit na halalan sa Mayo 13, 2013 ang bibihirang pagkakataon at oportunidad sa ating mga mamamayan para sama-samang ihalal ang isang progresibo at demokratikong lider at lingkod-bayan tulad ni Roy.

            Nakikiusap at nananawagan ako sa lahat. Tulungan natin at iboto sa Mayo 13 si Roy Mudanza bilang Meyor, at kanyang buong grupo.


Picture
BOKAL BUTCH SOLLER
Muling iboto si Butch Soller

            Tulungan din natin at iboto si Butch Soller. Kasabay nito’y sama-sama nating biguin ang napakaitim na tangka at maduming maniobra, ni Ginoong Morada, na sirain si Butch hindi lang sa Bansud kundi sa buong lalawigan.


                Samahan po ninyo kami sa aming panalangin na sa huling laban ni Butch ay ipagkaloob pa din ng Panginoon at mamamayan, na ang isang Soller ay muling makapaglingkod sa bayan. 

            Ako at aking pamilya ay patuloy na maglilingkod at magmamahal sa ating mga kababayan at sa bayan. Mabuhay po kayo.

Picture

local politics, good governance, transparency, accountability, people's participation, political reform, reform politics, bansud, oriental mindoro